Introduktion og historie

”Det kan gøres bedre”, tænkte Anker Jacobsen tilbage i 2002. Han stod i overvejelser om pension efter en lang karriere som ingeniør, men der var noget, der nagede ham. Han havde i 1982 udviklet og taget patent på et stripper-absorber-koncept til genvinding af benzin fra de dampe, der fremkommer, når man laster en tankbil. Derefter brugte han de næste 20 år på at bygge anlæg, der gjorde netop det.

Han var kommet på den idé, at teknologien måtte kunne bruges til noget mere – at den kunne gøre mere gavn, end den gjorde. Derfor startede han virksomheden Ammongas A/S, hvor fokus var på genvinding af ammoniak fra forurenet luft og vand samt fjernelse af CO2 fra biogas.

Den beslutning viste sig at være den helt rigtige. Udover den positive effekt på miljøet har det vist sig, at teknikken, specielt til udskillelse af CO2 fra biogas, er meget konkurrencedygtig. Teknologien kombinerer markedets højeste effektivitet og tilhørende minimale metantab med et meget lille el-forbrug. Den kombination har – sammen med de dedikerede medarbejdere – gjort, at virksomheden er vokset støt gennem årene. Senest er Ammongas blevet nomineret til Gazelle 2017, hvilket virksomheden er blevet flere gange siden 2011. Visionen om en grønnere verden er kommet et skridt nærmere.

“Regeringen har en storstilet plan om at udfase alle fossile brændstoffer senest i 2050. Her spiller biogas og opgradering af biogas en stor rolle, og allerede i 2018 skal andelen af opgraderet biogas i naturgasnettet være på 11 %. En imponerende bedrift i betragtning af, at det er sket på kun få år. Det er en bedrift, Ammongas er meget stolt af at have været med til at yde, og vi glæder os til at kunne gøre en endnu større forskel i fremtiden.”

Anker Jakobsen

Administrerende direktør

Værdier

- Integritet – Vi står inde for det, vi gør
- Innovation – Vi stræber efter at finde nye og bedre løsninger
- Miljø og bæredygtighed – Vi realiserer en grøn fremtid
- Gode og langvarige relationer til kunder og samarbejdspartnere
- Udvikling, trivsel og læring for vores medarbejdere – vores vigtigste aktiver

Vision

Ammongas vil ved hjælp af tekniske løsninger hjælpe vores samfund henimod en mere grøn udvikling med fokus på bæredygtighed, socialt ansvar og miljø.

Mission

Vi leverer høj kvalitet med miljømæssig og økonomisk effekt tilpasset kundens behov til en konkurrencedygtig pris.