CARBON CAPTURE

I SÆRKLASSE MED AMIN

Et øget fokus på global opvarmning og fjernelse af drivhusgasser vil i de kommende år lede til indførslen af CO2-afgifter. En løsning for at reducere CO2-udledningen og dermed betalingen af CO2-afgiften er gennem CO2-fangst, også kendt som Carbon Capture (CC).

CO2 er tilgængelig fra biogasanlæg med opgradering, hvor CO2 fjernelse fra gassen er formålet med opgraderingen. Andre CO2 kilder vil være røggas fra kraftvarmeværker o.l. Også for skibsmotorer vil CO2 kunne fjernes. Her kan Ammongas Carbon Capture anlæg også anvendes. Carbon Capture med Ammongas ́ skræddersyede CO2-separation ligner Ammongas biogas opgraderings proces med høje fangst-rater til under 1% CO2 i røggassen efter at CO2 er blevet separeret fra. Med enkle tilføjelser af før-og efterrensning afhængig af eventuelle svovl(SOx) – og kvælstofoxider(NOx) i røggassen.

Med mange års erfaring indenfor CO2-separation har Ammongas udviklet stor ekspertise indenfor CC-anlæg fra biogas, og med løbende udvikling, videreført dette til at fange CO2 fra røggas. Ammongas vandt i 2021 fjernvarmeprisen i samarbejde med Kraftvarmeværk Thisted, og SEG A/S, for at demonstrere CO2-fangst fra affaldsforbrænding, ved brug af Ammongas CC pilotanlæg. Som resurse kan CO2 benyttes på flere måder. Afhængig af formålet, kan Ammongas Carbon Capture anlæg levere CO2 i en kvalitet fra 99% CO2 til lagring, og helt op til fødevarer kvalitet, eller til eksempelvis metanol produktion.

KONTAKT OS OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE MED AMMONGAS