PROJEKT:

VAASA, FINLAND

PRODUKTION AF GAS TIL BUSSER I VAASA

OM PROJEKTET

Opgraderingsanlæg bygget og leveret i 2017 til en kommunal affaldscentral udenfor Vaasa i Finland. Biogasanlægget producerer biogas ud fra slam og madaffald. I 2014 blev Ab Stormossen Oy og byen Vaasa enige om, at busserne i Vaasa skulle køre på biogas produceret af Stormossen. Stormossens anlæg er dimensioneret til 300Nm3/h biogas og kan levere op til 200Nm3/h biometan til aftager. Gassen fordeles på 12 busser og erstatter cirka 280.000 L diesel årligt.

Fordi Ammongas anlæg er trykløse i opgraderingen, bliver der ikke brugt unødvendig energi på at komprimere gassen. I tillæg er anlægget leveret med varmegenvinding installeret fra starten på alle vekslere, hvilket gør, at en stor del af varmeforbruget kan leveres tilbage til kunden og bruges som procesvarme i biogasanlægget. Totalt set betyder det, at anlægget har et lavt netto-energiforbrug i forhold til et traditionelt opgraderingsanlæg og derfor lavere driftsomkostninger.

Anlægget er placeret på kysten ud til Den Botniske Bugt og er derfor specielt vejrudsat. For at forlænge levetiden på anlægget har Ammongas tilpasset og optimeret alt udstyr til det barske miljø. Dette er gjort ved at levere det forberedt til frosttemperaturer på -40 C og med yderligere forstærkninger for at kunne modstå vindbelastningen. Temperaturen gav specielle udfordringer i forbindelse med montagen af anlægget, da disse temperaturer gør, at man kun kan opholde sig udenfor i kort tid. Udfordringen blev løst med en veltilrettelagt tidsplan med klart definerede opgaver, der kunne løses inden for den ”tilladte” udetid, og som tog højde for de skiftende vejrforhold.

Alt i alt er det anlæg, som er blevet leveret til Stormossen, både tilpasset behovet hos kunden samt de ydre faktorer sådan, at der er sikret maksimal mulighed for optimal drift over en lang levetid.

INFO OM ANLÆG:

Opgavetype: Opgradering af gas til busser
Produkt: Opgraderingsanlæg
Byggeår: 2017

KONTAKT OS OG HØR MERE OM
MULIGHEDERNE MED AMMONGAS