PROJEKT:

STAVANGER, NORGE

ANLÆG TIL GENANVENDELSE AF MADAFFALD OG BIOMASSE

INTRODUKTION TIL PROJEKTET

Opgraderingsanlæg bygget og leveret i 2016 til kommunalt spildevandsanlæg udenfor Stavanger, Norge. Spildevandsanlægget ønsker at anvende madaffald fra regionen og biomasse fra landmænd i området i tillæg til slam; man valgte at købe et relativt stort anlæg for at fremtidssikre driften. Samtidig tilgodeser opgraderingsanlægget Norges klimamål om at være CO2-neutralt i 2050.

INFO OM ANLÆG:

Opgavetype: Anlæg til anvendelse af madafald og biomasse
Produkt: Opgraderingsanlæg
Kapacitet: xx 000 ton/år
Byggeår: 2016

IVAR anlægget er dimensioneret til 1.500Nm3/h biogas og kan levere op til 1.000Nm3/h biometan til det lokale naturgasnet.
I Norge bruges opgraderet biogas typisk til transport via CNG, hvor man skal trykke gassen op til 200 bar, da man ikke har et nationalt gasnet, som det kendes fra Danmark. Nord-Jæren er et af få områder i Norge, hvor der findes et lokalt 4-bar-gasnet, og IVAR anlægget er derfor lidt atypisk i forhold til andre norske opgraderingsanlæg. Fordi Ammongas anlæg er trykløse i opgraderingen, bliver der ikke brugt unødvendig energi på at komprimere gassen. I tillæg hertil er anlægget leveret med skræddersyet varmegenvinding, hvilket gør, at en stor del af varmeforbruget kan leveres tilbage til kunden og bruges som procesvarme i biogasanlægget. Totalt set betyder det, at anlægget har et lavt netto-energiforbrug i forhold til et traditionelt opgraderingsanlæg.

Anlægget ligger lige ud til Nordsøkysten og er derfor specielt vejrudsat. For at forlænge levetiden på anlægget har Ammongas tilpasset og optimeret alt udstyr til det barske miljø ved at levere det i samme korrosionsklasse, som man normalt anvender på skibe. Samtidig er det samme udstyr blevet yderligere forstærket for at kunne tåle vindbelastningen.

Alt i alt er det anlæg, som er blevet leveret til IVAR, både tilpasset behovet hos spildevandsanlægget samt de ydre faktorer; således er der sikret maksimal mulighed for optimal drift over en lang levetid.

KONTAKT OS OG HØR MERE OM
MULIGHEDERNE MED AMMONGAS