PROJEKT:

OPGRADERINGSANLÆG SKIVE, DANMARK

ET KOMPLET AMMONGAS OPGRADERINGSANLÆG, BYGGET PÅ EN GÅRD I SKIVE, VAR ET AF DE FØRSTE ANLÆG I DANMARK.

INTRODUKTION TIL PROJEKTET

I 2014 – efter flere års undersøgelser og planlægning – stod Madsen Bioenergi I/S´ biogasanlæg med opgradering fra Ammongas endelig klar til brug. Bdr. Madsens vision var og er at bringe grøn energi til deres nærområde i tæt samarbejde med Skive Kommune. Anlægget er et stort gårdanlæg, som får sin plantemasse og gylle (kvæg og svin) fra deres egne og omkringliggende gårde.

INFO OM ANLÆG:

Opgavetype: Levering af grøn energi til nærområdet
Produkt: Opgraderingsanlæg
Kapacitet: 1300 m3/time
Byggeår: 2014

Dette anlæg udmærker sig på flere måder:

Som varmekilde anvendes et halmfyr med et gasfyr som backup. Halmfyret kører fuldautomatisk, blot man en eller to gange i døgnet lægger nogle halmballer op på et bånd.
Udnyttelsen af overskudsvarmen fra opgraderingen fungerer som et skoleeksempel, idet overskudsvarmen bruges til opvarmning af den indkommende gylle. Og det 85 grader varme overskudsvand ledes til rør i biogasreaktorerne for slutopvarmning og finjustering af temperaturen i reaktorerne.

Dette giver en total genudnyttelse af varme på 80 %, hvilket netop dækker reaktorernes varmebehov.

Da dette anlæg ligesom alle Ammongas´ andre anlæg arbejder trykløst, er der et minimalt strømforbrug. Anlægget har kørt siden 2014 med en konstant produktion på 20 % over det garanterede og med en oppetid på 99,9 % (2016). Dette skyldes blandt andet, at Bdr. Madsen er utroligt opmærksomme på deres anlæg, er meget strukturerede i deres drift, har installeret en ekstra kompressor og har en passende beholdning af reservedele samt en serviceaftale med Ammongas.

KONTAKT OS OG HØR MERE OM
MULIGHEDERNE MED AMMONGAS