PROJEKT:

HASHØJ, DANMARK

OPGRADERET BIOGAS MED SÆRLIGE FORHOLD

OM PROJEKTET

Det Forsk El-støttede demonstrationsanlæg blev bygget i et tæt samarbejde mellem biogasanlægget ved Erik Lundsgaard og Ammongas A/S og leverede den første opgraderede biogas i Danmark til det lokale varmeværk.

For Hashøj var anlægget dels tænkt som et pilotprojekt for deres eget ønske om at opgradere al deres gas til nettet, dels beregnet til at afhjælpe et lavpraktisk problem med at få presset hele deres gasproduktion gennem en tynd 3 km lang rørledning til et kraftvarmeværk (den producerede opgraderede gas blev således ikke sendt ud i naturgasnettet).

For Ammongas gjaldt det om at få afprøvet, om firmaets patenterede stripper–absorber-proces, anvendt til at skille benzindampe i ren benzin og ren luft, også kunne bruges til at skille biogas i rent metan og ren CO2.

Som forventet virkede anlægget fra dag 1 og er siden blevet brugt af Ammongas til at afprøve og optimere diverse absorptionsmedier og reguleringsmetoder m.v. Herunder blev den specielle evne til at kunne håndtere rå biogas uden for-rensning selv med flere tusind ppm H2S også udviklet.

INFO OM ANLÆG:

Opgavetype: Opgradering af biogas til naturgasnettet
Produkt: Opgraderingsanlæg

KONTAKT OS OG HØR MERE OM
MULIGHEDERNE MED AMMONGAS