PROJEKT:

AMMONIAKSEPARATION, FREDERIKSUND, DANMARK

FJERNELSE OG ABSORPTION AF AMMONIAK FRA PROCESVAND

OM PROJEKTET

Stripper-absorberanlægget står indendørs hos Haldor Topsøe i Frederikssund. To stripper-kolonner fjerner ammoniakken fra Haldor Topsøes procesvand, hvorefter denne ammoniak (nu i gasform) absorberes i den efterfølgende absorber-kolonne.

Anlægget formår at desorbere og absorbere 1 ton ammoniak i timen fra procesvandet.

Processen i Frederikssund udgør en del af en ny katalysatorfabrik og har grundlæggende to formål: dels at adskille kaliumnitrat fra ammoniumnitrat, dels at rense en varm strøm af procesluft indeholdende ammoniak. Det færdige produkt styres til en bestemt koncentration indenfor snævre rammer ved hjælp af avanceret densitetsmålings-automatik.

Sit store omfang til trods er anlægget meget miljøvenligt og emitterer kun få gram ammoniak i timen.

INFO OM ANLÆG:

Opgavetype: Fjernelse af ammoniak fra procesvand
Produkt: Stripper-absorberanlæg
Kapacitet: 1 ton ammoniak i timen

KONTAKT OS OG HØR MERE OM
MULIGHEDERNE MED AMMONGAS