PROJEKT:

AKTIVT KULFILTER, HOLSTED

FOR-RENSNING AF GAS VED HJÆLP AF AKTIVT KULFILTER

OM PROJEKTET

Ved brug af andre gasopgraderingsmetoder end et Ammongas anlæg er det nødvendigt med en for-rensning af biogassen inden opgraderingsfasen. Det var situationen i Holsted, hvor et anlæg fra en anden leverandør ikke kunne opnå korrekt gaskvalitet uden for-rensning. Her leverede Ammongas et aktivt kulfilter til at fjerne H2S og VOC’er fra gassen. Systemet består af et aktivt kul-filter, som renser 500 m3/h biogas for H2S og VOC’er og hermed hjælper med til, at den rene metan kan komme ud i nettet.

INFO OM ANLÆG:

Opgavetype: For-rensning af gas
Produkt: Aktivt kulfilter

KONTAKT OS OG HØR MERE OM
MULIGHEDERNE MED AMMONGAS