AMMONIAKFJERNELSE

FJERNELSE AF AMMONIAK I LUFT OG VÆSKER

AMMONIAKFJERNELSE FRA LUFT, DAMP OG GASSER

Hvad enten luftarten er under tryk eller vakuum, kold eller varm, kan vi tilbyde anlæg, der med stor effektivitet kan fjerne ammoniakken, ned til få ppm og omdanne denne til en koncentreret opløsning af et vandopløseligt salt (f.eks. ammoniumsulfat).

Eneste driftskemikalie er den til ammoniumsaltet nødvendige syre.

Er luften vandmættet, vil processen hverken påvirke dens temperatur eller tryk.

Foreligger der f.eks. en ammoniakholdig afdamp, vil fjernelse af ammoniakken kunne ske langt lettere fra afdampen end fra et evt. kondensat.

AMMONIAKFJERNELSE FRA VANDIGE VÆSKER

Ammongas tilbyder fjernelse af ammoniak / ammonium fra vandige opløsninger ved en dampstripningsproces. Ved processen kan ammoniakken enten fås som en koncentreret opløsning af et ammoniumsalt eller som koncentreret ammoniakvand.
Processen egner sig bedst til høje koncentrationer (flere tusind ppm), der ved processen kan reduceres til 1-200 ppm.

Vi har været meget glade for vores opgraderingsanlæg fra Ammongas. Det kører upåklageligt med planlagt service en enkelt gang om året og vi kører med en oppetid på 99,9%. Hos os har vi haft meget fokus på effektivitet, oppetid og genvinding af varmen. Medarbejderne hos Ammongas har været gode til at hjælpe os, og det er lykkedes til vores fulde tilfredshed.

GÅ TIL PROJEKT

KONTAKT OS OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE MED AMMONGAS