BIOGASOPGRADERING

OPGRADERING AF BIOGAS I SÆRKLASSE MED AMIN

MERE END 99%

Ammongas benytter sig af det velkendte absorber-strippersystem med amin til opgradering af biogas. Processen er i mange år blevet brugt indenfor olie-gas industrien til at fjerne CO2, H2S og andre sure gasser og er kendt som værende en robust og pålidelig teknologi.

Ammongas’s absorptionsproces er så effektiv, at metantabet til atmosfæren er mindre end 0,05 %. Hvilket vil sige, at den vundne rene metan mængde tilsvarende er over 99,95 %.

Grundet den effektive proces kan der også opnås en høj koncentration af metan i den separerede biometan strøm på over 99 % rent biometan. Ydermere kan Ammongas’ amin opgradering fjerne ned til under 50 ppm CO2 i biometan strømmen og herved klargøre biometanen til flydendegørelse.

Den meget robuste teknologi og proces har, ud over lave driftsomkostninger, også til følge, at alle opgraderingsanlæg fra Ammongas til sammen har en middel oppetid på over 99 %, inkl. Servicetid.

FORDELENE VED ET
AMMONGAS OPGRADERINGSANLÆG?

DESIGNET TIL DIT BEHOV

Vi bruger vores erfaring og ekspertise, og samarbejder med dig om at skræddersy anlægget til dit behov.

INGEN FORBEHANDLING

Dyr forbehandling af biogassen er ikke nødvendig med et opgraderingsanlæg fra Ammongas.

STORE BESPARELSER

Opgraderingsproces uden tryk giver færre omkostninger i byggefasen og færre udgifter til vedligeholdelse.

LANG LEVETID

Komponenterne i et opgraderingsanlæg fra Ammongas er robuste og af høj kvalitet. Derfor sikrer disse en lang levetid.

OM PROCESSEN

1
Den rå biogas kommer ind i absorberkolonnen uden nogen forrensning og direkte fra gaslageret.
2
Efter aminopløsningen har absorberet CO2 fra biogassen, pumpes denne over i desorberkolonnen (stripperkolonnen), her tilsættes varme til aminopløsningen, typisk fra den kedel som også leverer varme til biogasanlægget.
3
Fra den CO2- og dampstrøm som forlader desorberkolonnen, kan den tilførte varme fra kedlen genvindes.
1

Den rå biogas kommer ind i absorberkolonnen

Den rå biogas kommer ind i absorberkolonnen uden nogen forrensning og direkte fra gaslageret. Her vaskes biogassen med en vandig aminopløsning, hvor CO2’en i biogassen (samt andre sure gasser som eks. H2S) bliver absorberet i aminopløsningen. Selve processen forløber trykløst. Det er derfor ikke nødvendigt at komprimere den tunge CO2 overhovedet og metanen skal kun komprimeres til det ønskede tryk.
Når gassen forlader absorber kolonnen er biogassen blevet opgraderet til biometan, herefter poleres gassen i et efterstillet kulfilter, før gassen komprimeres til det tryk der er nødvendigt for gasnettet, tørres, og til sidst køles før den endelige injektion til gasnettet.
2

Pumpes videre i desorberkolonnen

Efter aminopløsningen har absorberet CO2 fra biogassen, pumpes denne over i desorberkolonnen (stripperkolonnen), her tilsættes varme til aminopløsningen, typisk fra den kedel som også leverer varme til biogasanlægget.
Ved opvarmning vil CO2, H2S, og damp forlade desorberkolonnen og aminopløsningen kan nu pumpes tilbage til absorberkolonnen og igen absorberer CO2 og H2S, således i et lukket kredsløb med minimalt aminforbrug.
3

Al varme genvindes

Fra den CO2- og dampstrøm som forlader desorberkolonnen, kan den tilførte varme fra kedlen genvindes. Typisk kan omkring 30-40 % af den tilførte varme genvindes ved en temperatur på 80-90 °C, alt afhængigt af tilgangstemperaturen.
Ligeledes kan en mellemtemperatur fra kølingen af aminopløsningen genvindes ved 50-60 °C, her vil typisk blive genvundet 40-50 % af den tilførte varme. Tilfører man genvinding fra kompressorer kan man herved opnå >90 % varmegenvinding med et aminbaseret biogasopgraderingsanlæg fra Ammongas.

Vi har været meget glade for vores opgraderingsanlæg fra Ammongas. Det kører upåklageligt med planlagt service en enkelt gang om året og vi kører med en oppetid på 99,9%. Hos os har vi haft meget fokus på effektivitet, oppetid og genvinding af varmen. Medarbejderne hos Ammongas har været gode til at hjælpe os, og det er lykkedes til vores fulde tilfredshed.

GÅ TIL PROJEKT

KONTAKT OS OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE MED AMMONGAS